Det finnes ingen bedre følelse enn å kjøre fort på sjøen, kjenne G-kreftene i kampen med svingene og føle seg som en sommerfugl i det båten tar av på store bølger.Men det er heller ingen verre følelse enn å være med på en ulykke. Å ligge hjelpesløs i vannet. Og lure på hvordan det gikk med de andre. Og vite at det var en selv som hadde ansvaret.
Dette kurset og boken skal bidra til å gi deg trygghet i kunnskap, slik at du kan oppleve både svingenes G-krefter og sveveturer over bølgetopper, uten at du setter ditt eller andres liv i fare. God lesning og velkommen på kurs.